- 2020 TOP 10 PATTERNS-

No.1 - Emma

Kitutuki Reversible

No.2 - Kitutuki Reversible

No.3 - Yumemi (socks) & No.10- Cocochi (hat)

No.4 - Kujira Reversible

No.5 - Yonaga

No.6 - 3kaku

No.7 - RUKI

No.8 - Issen (original ver.)

No.8 - Issen (prism Ver.)

No.10 - Utatane

- TOP 10 PATTERNS (TOTAL) -

No.1 - RUKI

No.2 - Naname

No.3 - LUM

No.4 - Kujira Reversible

No.5 - Tanemaki

No.6 - Emma

Kitutuki Reversible

No.7 - Kitutuki Reversible

No.8 - MOMO

No.9 - YY

No.10 - Yumemi (socks)

Instagram